• وزن بسیار سبک
  • پوشیدن راحت و قابلیت شست و شو
  • استفاده بسیار راحت همراه با کنترل گردن و محافظ چانه
  • قابلیت تنظیم برای کلیه سایز ها با قابلیت تنظیم ارتفاع