با اعضای کاراپارس بیشتر آشنا شوید

تیم ما

احسان حسینی Ehsan Hosseini

مدیر مالی و رییس هیئت مدیره Financial manager and chairman of the board

علی حسینی Ali Hosseini

مدیر دیجیتال مارکتینگ (CTO) Digital Marketing Manager

رامین دهکردی Ramin Dehkordi

مدیر اجرایی و نایب‌رئیس هیئت مدیره Executive director & Vice Chairman of the Board of Directors

امیر حسین حسینی Amirhossein Hosseini

مدیر عامل (CEO)